Podle čeho vybírat vázací stroj

Všechny stroje, které na tomto portále nabízíme, jsou stroje vyzkoušené a spolehlivé, jsou-li provozovány v souladu s právě takovou mírou zatížení, pro kterou byl ten či onen model vyroben, a samozřejmě také v souladu s návodem k použítí.

Na tomto portále naleznete stroje v rozmezí používání od domácí kanceláře až po stroje určené pro vícenákladové kancelářské vázání. Pokud budete mít zájem o stroj z profi segmentu (vazba kalendářů, kopírovací centra,…) můžete rovnou navštívit sekci Kroužková vazba – profi.

Vázací stroje lze rozlišit do dvou skupin:

  • vazače do plastových hřbetů
  • vazače do kovových hřbetů

a samostatně pro úplnost si řekněme také pár slov o skupině

  • profi kalendářové vazbě

_____________­________________________­________________________­__

Vazače do plastových hřbetů

jde o stroje, které perforují 21 hranatých děr o rozměru 3×8mm s roztečí 9/16" na 297 milimetrech (delší strana formátu A4) a takto naděrované listy potom vážou do plastového hřbetu. Jedná se o nejrozšířenější, nejjednodušší, nejlehčí a nejlevnější typ kroužkové vazby, která je navíc neomezeně a rychle rozebíratelná s možností opětovného použití vázacího hřbetu.

Nejjednodušší zařízení této skupiny jsou vhodné pro příležitostné využití, ovládájí se zpravidla jednou pákou, která buď zrovna děruje, nebo váže. Tyto stroje mají velmi omezený počet děrovaných listů bez jakékoli možnosti měnit hloubku zapuštění otvorů od hrany listu papíru, a také bývají omezeny co do otevření největšího plastového hřbetu, zpravidla do velikosti 12 mm tedy 80–90 listů.

Vyšší stroje nabývají jednak na váze – robustnosti a stabilitě, což je důležitý prvek pro pracovní pohodu u strojů, které jsou určeny pro vícenákladové vázání, dále proces perforace a vázání se postupně stává nezávislým, což znamená, že každý z úkonů se ovládá samostatnou pákou. Obsluha tak nemusí celý svazek nejprve naděrovat a potom teprve celý nasouvat na plastový hřbet, ale je možno oba procesy kombinovat, tedy po naperforování každého dílčího svazku vazby tento navléci na hřbet. Samozřejmě čím je model výše, tím roste i počet naráz perforovatelných listů, max. použitá šířka hřbetu a přibývá již zmiňovaná možnost nastavení vzdálenosti otvoru pro hřbet od hrany papíru (čím je svazek silnější, tím by měl být otvor dál od hrany papíru, aby se případně nevytrhnul).

Dalším prvkem, který přibývá je vyřaditelnost perforačního nože pro možnost práce i s nestandardním formátem papíru. Nejvyšší stroje jsou pak vybaveny elektrickou perforací s ručním nebo nožním ovládáním pro komfort obsluhy.

Důležitým prvkem, který je třeba při výběru stroje také zmínit, je způsob zakládání listů k perforaci do stroje. To se děje buď na pracovní desce stroje tj. horizontálně – s vyšším nárokem na pozornost obsluhy, aby byl svazek opravdu korektně založen, a nebo vertikálně, kde listy vlastní vahou do perforační štěrbiny zapadávají samy, tedy možnost křivého proděrovnání je menší. Obecně také platí, že čím je stroj parametrově tedy i cenově výš, tím víc komponent má kovových, a tedy i celková životnost takovéhoto stroje bude vyšší.

Vazače do kovových hřbetů

jde o stroje, které perforují (tzv. formát 3/1") 34 hranatých děr o rozměru 4×4mm nebo kůlatých o průměru 4mm na 297 milimetrech (delší strana formátu A4) a takto naděrované listy potom vážou do kovového hřbetu buď vestavěnou, nebo samostatnou uzavíratelnou jednotkou.

Jedná se vzhledově dokonalý, velmi rozšířený a populární typ kancelářské vazby, která ovšem není rozebíratelná (jen za cenu zničení kovového hřbetu). Velkou předností tohoto typu vazby oproti vazbě do plastových hřbetů je možnost otáčení listů o 360 stupňů.

Protože se již jedná o stroje technickým provedením náročnější, cenově zpravidla začínají na úrovni středních strojů pro plastovou kroužkovou vazbu. Velmi často mají tato zařízení vázací jednotku oddělenou od jednotky děrovací, což u vyšších nákladů může být s výhodou (možnost zapojení více lidí). Vyřazovatelnost nožů a stavitelnost vdálenosti perforace od hrany papíru jsou u těchto strojů dostupné jen u značky RENZ nebo u velkokapacitních zařízení.

I zde platí, že čím je model výše, tím roste i počet naráz perforovatelných listů, max. použitá šířka kovového hřbetu I zde jsou nejvyšší stroje vybaveny elektrickou perforací s ručním nebo nožním ovládáním pro konfort obsluhy. Stejně jako u vazačů do plastových hřbetů i zde nalezneme modely s nakládáním do perforační štěrbiny svisle nebo vodorovně (rozdíly viz. výše). I zde platí: čím je stroj parametrově tedy i cenově výš, tím víc komponent má kovových, a tedy i celková životnost takovéhoto stroje bude vyšší.

Velkokapacitní vazače

Tyto stroje jsou určeny pro náklady vazeb v řádech tisíců, všude tam, kde jejich provozovatelé ještě nechtějí investovat do průmyslových automatů či poloautomatů. Největší důraz je u těchto zařízení kladen na životnost stroje, ergonomii a kvalitu práce. Stroje jsou výhradně celokovové, robustní konstrukce případně s vlastní mobilní podstavou, výhradně s elektrickým pohonem děrovacích jednotek, které jsou často měnitelné tak, aby s jednou pohonnou jednotkou mohl majitel provádět různé typy vazeb.

Děrovací jednotky různých druhů umožňují i typy výseků pro umístění závěsného háčku kalendáře a jiné. Všechny výše popsané možnosti nastavení perforace jsou u těchto strojů samozřejmostí, stejně tak se neomezují na práci s formátem A4, ale jdou dále. Možnost samostatného používání vázací jednotky pro zvýšení efektivity práce (zapojení více pracovníků) je také samozřejmostí. Při výběru takovéhoto typu stroje se vždy vyplatí konzultovat dodavatele, který díky svým zkušenostem v oboru dokáže nejlépe poradit při výběru a konfiguraci stroje.